BioGrondstoffen BV

BioGrondstoffen BV vermarkt biomassa die vrijkomt bij het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer.

Uit het beheer van de bossen en natuurterreinen van Nederland komen jaarlijks grote hoeveelheden houtsnippers, natuurgras en riet beschikbaar. BioGrondstoffen BV vermarkt deze biomassa. Samen met onze afnemers hebben we veel ervaring opgebouwd in het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame energieproductie. We komen graag in contact met potentiële partners die nieuwe, innovatieve markten zien voor onze producten.

Cookie-instellingen